مرحوم «شیخ کلینى» و دیگران روایت کرده اند که امام صادق(علیه السلام) به «زراره» (یکى از یاران جلیل القدرش) فرمود: در زمان غیبت و امتحان شیعه، این دعا را بخوان:

اَللّهُمَّ عَرِّفْنى نَفْسَکَ، فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفْسَکَ لَمْ اَعْرِفْ نَبِیَّکَ، اَللّهُمَّ

خدایا خودت را به من بشناسان که اگر خودت را نشناسانى پیامبرت را نشناسم خدایا

عَرِّفْنى رَسُولَکَ، فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى رَسُولَکَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَکَ، اَللّهُمَّ

رسولت را به من بشناسان که اگر رسولت را نشناسانى حجّتت را نشناسم خدایا

عَرِّفْنى حُجَّتَکَ، فَاِنَّکَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دینى.(۱)

حجّتت را به من بشناسان که اگر نشناسانى از دین خود گمراه گردم.

  1. کافى، جلد ۱، صفحه ۳۳۷، حدیث ۵.