اشاره:

دانشکده دین آمریکا بزرگترین جامعه تعلیم یافته و انجمن حرفه‏اى محققین و معلمین رشته دین در جهان مى باشد. این دانشکده از طریق همایشهاى دانشگاهى، انتشارات و برنامه ‏ها و خدمات متعدد براى اعضاء، مروج و مشوق تحقیق و تعلیم است. از اهداف دیگر این دانشکده، توسعه انتشارات و ارتباط تحقیقاتى در امور دینى، استقبال از دیدگاههاى گوناگون در زمینه مطالعه دین، حمایت از تنوع نژادى، قومى و نسلى و یافتن راه‏ حلهایى در جهت کمک به درک عمومى بهتر از دین مى باشد.

نشست‏ سالانه این دانشکده در اواخر نوامبر هر سال برگزار مى گردد و زمینه جالب توجه و مناسبى را براى نقد و پرسش آزاد، اندیشه و تفکر انتظام یافته و مبادله تحقیقاتى در ادیان جهان مهیا مى سازد.

بخش مطالعه اسلام، یکى از برنامه ‏هاى چهارده ‏گانه این دانشکده است و به صورت رسمى، در سال‏۱۹۸۶ به رسمیت ‏شناخته شده است.

این بخش، با مشارکت طولانى و مسلم بیش از صد نفر از اعضاى فعال آن، به عنوان یکى از بخشهاى عمده این دانشکده محسوب مى گردد.

علاوه بر آن، بخش مذکور یکى از متنوعترین گروههاى دانشکده تلقى مى گردد؛ چرا که طراحان بخش، برنامه ریزان میزگردها و حضار به محققین در تمامى سطوح شغلى و دانشگاهى خدمات ارائه مى دهند.

این بخش همچنین شکل دهنده حضور و مشارکت محققین بین ‏المللى از کشورهایى نظیر مصر، مالزى، اندونزى، آفریقاى جنوبى و چین مى باشد.

بخش مطالعه اسلام میدان کارى براى تحقیقات جدید در مورد اسلام تلقى مى گردد.

نشست‏ سالانه دانشکده شامل حداقل پنج جلسه در زمینه مطالعه آداب و اعتقادات مسلمانان و همچنین ارائه مقالات فردى با عناوین اسلامى در دیگر واحدها و جلسات مربوط به این برنامه مى باشد.

تنوع فرهنگى و زبانى، محدوده منطقه‏ اى و تاریخى و تنوع روش شناسى هایى که اخیرا در مطالعات اسلامى بکار رفته ‏اند، تولیدات این بخش را سال به سال غنى تر و متنوع تر کرده است.

نظریات جلسه در لیست زیر طبقه ‏بندى مى شود:

۱- مطالعه متون اسلامى و کتب مقدس؛

۲- مطالعه اسلام زنده در مناطق و فرهنگهاى مختلف؛

۳- روش شناسى و دیدگاههایى راجع به مطالعه اسلام؛

۴- موضوعاتى از قبیل نسل، الهیات، آزادى، حقوق بشر؛

۵- رشته‏ هاى فرعى مطالعات اسلامى شامل تصوف، حقوق، الهیات، فلسفه و مکتب شیعه.

سیاست ما تشویق فلسفه روش شناسى، تنوع ایدئولوژیکى و بحث مربوط به انتظامات داخلى در برنامه کارى خود مى باشد.

جلسات مشترک با دیگر واحدهاى این دانشکده، رشته‏ هایى از قبیل قومیت و نسل اسلامى، مطالعات اسلامى و یهودى، اسلام و تعلیم دانشگاهى و مطالعه دین را در برمى گیرد.

با اهمیتى که به کتاب مقدس در اسلام داده شده است، بخش م??العه به طور مرتب جلساتى براى مطالعات قرآنى در نظر مى گیرد.

این بخش استفاده از گفتمانهاى مربوط به انتظامات داخلى را که به عنوان پلى میان دیدگاه هاى لفظى، فلسفى، اجتماعى و انسان شناسى در مورد قرآن و دیگر متون اسلامى عمل مى کند، تشویق مى کند.

جنبه دیگر بخش مطالعه اسلام، جذب اعضاى بیشترى براى دانشکده از طریق ارائه جلسات مربوط به تعلیم اسلام در دوره تحصیلى غیر تخصصى دانشکده‏ها مى باشد.

بسیارى از برنامه ‏هاى دانشگاهى آمریکا در زمینه مطالعات دینى براى غیر متخصصین شرایطى را فراهم مى آورد تا دوره ‏هاى مقدماتى در زمینه دنیاى اسلام را بگذرانند.

جلسات تعلیم اسلام میدانى براى مطرح کردن سؤالات مهم مربوط به فن تعلیم مى باشد.

آنها همچنین به محققین این فرصت را مى دهند تا در مورد طبقه ‏بندی ها و چارچوب هاى مفهومى وسیع تر که در مطالعات دینى به کار مى روند، تاملى داشته باشند.

به این ترتیب، بخش مطالعه اسلام مى تواند به عنوان یک ماخذ نقد و انتقادى در داخل دانشکده براى دیگر محققین دینى که احتمالا کارشناسان اسلامى در بخشهاى خود ندارند، باشد.

بخش مطالعه اسلام همچنین داراى یک لیست پست الکترونیکى براى اعضاى خود به نام [Islam – AAR] مى باشد.

این لیست ارتباطى، عناوین تحقیقى را تسهیل بخشیده، اطلاعات مربوط به پذیرشها، استخدام، کارخانه ‏ها و کار این دانشکده را منتشر مى کند.

عناوین جدید مورد بحث در این لیست از بهترین نرم‏ افزارها براى مطالعه قرآن تا دلیل له و علیه استفاده از رمانها در تعلیم تازه‏کاران متفاوت است.

علاوه بر لیست پست الکترونیکى، یک نشریه مخصوصى در زمینه اسلام گرایى به اعضاى تمام هیاتها و نویسندگان مقالات، قبل از نشست‏ سالانه، پست مى شود.

به عنوان اولین میدان بین ‏المللى براى مطالعه ادیان، این دانشکده نقش کلیدى مؤثرى است‏بر راهى که محققین و معلمان دین در آمریکاى شمالى و خارج از آن طى مى کنند تا دوره تحصیلى خود را در آن بگذرانند.

در داخل این زمینه، بخش مطالعه اسلام نقش منحصر به فرد و مهمى در شکل دهى به مطالعه آکادمیک اسلام ایفا مى کند.

با توجه به اهمیت روزافزون اسلام به عنوان دومین دین بزرگ جهان و ارتباطات اجتماعى – اقتصادى و سیاسى آن در زندگى روزمره، جهان اسلام توجهى را که مى باید در تحصیلات عالیه داشته باشد، بدست نیاورده است.

بنابراین، اهداف بخش مطالعه اسلام از این قرارند: استمرار مطالعه اسلام که به طور متمرکز در مطالعه آکادمیک وسیعتر ادیان جاى مى گیرد؛ ارائه یک میدان انتظام یافته براى سؤالات نقد و انتقادى و براى رسیدن به کیفیت‏ بالا، تحقیق ریشه‏اى در مطالعات اسلامى و تشویق مطالعه مقایسه ‏اى و انتظام درونى از تاریخ و جوامع اسلامی.نشست‏ سالانه سال‏۱۹۹۹ قرار است در۲۳-۲۰ نوامبر۱۹۹۹ در بوستن برگزار گردد.

نویسنده : تعظیم قسام ترجمه: حسن شاه‏بیگ منبع :اسلام و غرب ، مهر ۱۳۷۸، شماره ۲۶