دکتر محسن بهشتى پور

اى ‌عزيزان بياد بسپاريد و فراموش نکنيد ،پنج چيز را غنيمت بدانيد، جوانى را پيش از پيرى، تندرستى را پيش از بيمارى، توانگرى را پيش از فقر، فراغت را پيش از گرفتارى و زندگى را پيش ازمرگ.

هر کس براى شاد بودن و شاد زيستن به چيزهايى خاص نيازمند است و آنچه باعث شادى يک نفر مي‌شود ممکن است براى ديگرى متفاوت باشد. شخصيت خودتان را کشف کنيد و نگران نباشيد که مبادا نيازهاى شما براى رسيدن به شادى با اطرافيانتان متفاوت باشد.آيا تا کنون فکر کرده ايد که چرا بعضى ازما تمام خواستني‌هاى خود را ازدنيا مي‌ خواهيم؟ چون بعضى ازما فکرمى کنيم که حيات ما محدود به همين دنياست. زندگى دنيا براى ما اصالت دارد يا به قولى همه چيز را از دريچه ‌ى دنيا مي‌ بينيم. ما براى دنيا آفريده نشده ايم بلکه اين دنياست که براى ما آفريده شده کسانى نمي‌توانند کاستي‌ها و سختى هاى دنيا را تحمل کنند که دنيا را همه چيزمى دانند. حيات براى آنها يعنى زندگى دنيا ،هرچه واقع بين تر باشيم احساس رضامندى بيشترى اززندگى داريم. واقعيت چيست ؟ امام على(ع) مى فرمايد:

« دنيا منزلى است که بايد هر لحظه آماده‌ى کوچ باشى خوبى آن اندک و بدي‌اش آماده است و آبادي‌اش رو به ويرانى است ». بد نيست گاهى سرى به آلبوم عکس هايمان بزنيم . وگشتى درآرامگاه همسفرانمان.

اگر واقعيت را بپذيريم که دراين دنيا مهمان چند روزه‌ايم و حکم رهگذر را داريم ؛ به دنيا دل نمي‌ بنديم و نا ملايمات آن بر ما آسان خواهد شد. با کوچکترين تلنگرى، اضطراب و افسردگى درروح ما خانه نمى کند. و کوچ کردن از آن هم براى ما راحت تر مي‌شود.پيامبر مى فرمايد:

« دردنيا مهمانيد وآنچه در دست شماست امانت است و بديهى است که مهمان، کوچ کننده است وامانت بازگرداننده مى شود».

اگر واقعيت اين است پس تکليف بلند نظرى يا ايده آل نگرى که در مکتب ما به آن بسيار توصيه شده و از خصوصيات بارز مؤمنين به حساب مي‌آيد چه مى شود؟. بزرگترين روش براى ايجاد خوشبختى درشخص دردرجه اول نهاد خانواده است .خانواده نهادى مقدس است که هسته اوليه آن از پيوند ازدواج زن و مرد، شکل مى گيرد.اين دو موجود هرکدام با سرشت و ويژگى هاى منحصر به فردشان، طرحى نودرمى اندازند تا درکناريکديگ،مسير حيات خويش را به گونه اى مشترک وبا حال و هوايى متفاوت از زمان مجرد طى نمايند.

برخى اختلاف نظرها و تفاوت سليقه ها، ممکن است کشتى زندگى مشترک را دچار تب و تاب نمايد و مخاطراتى را متوجه زندگى زناشويى و فرزندانشان کند. هر چقدر فهم، درک، گذشت، بينش و خداترسى طرفين (زن و شوهر) و افراد خانواده بيشتر باشد، قدرت و توان مقابله و رويارويى آنان با حوادث و ناملايمات و اختلافات بيشترمى شود،يا بهتر است بگويم ، ضعف شخصيتى، کوته فکرى، تکروى، تنگ نظرى ودرنظرنگرفتن رضاى خداوند، عواملى مى شوند براى کاهش عشق و علاقه ها وايجاد دلسردى، بى تفاوتى و درنهايت سست شدن وفرو ريختن پايه هاى خانواده ودرنهايت بدبخت شدن فرد دراجتماع وجامعه.

زندگى زيباست اى زيبا پسند

زنده انديشان به زيبايى رسند

در اينجا مطالب کاربردى و ساده اى را براى برخوردارى از يک زندگى خوشبخت براى شما خواننده گرامى فراهم آورده که اميد است مورد توجه قرار گيرد.

عوامل مؤثردرخوشبختى خانواده

عملکردن به احکام الهى

مثبت فکرکردن

داشتن برنامه ريزى مناسب

دعا و توکل برخداوند

رفتارخوب و مناسب با والدين

عشق ورزيدن به خانواده اعتماد واطمينان متقابل

روابط اجتماعى ودوستانه با ديگران

انتخاب دوستان خوب ومناسب

داشتن فرزندان سالم وصالح

ملاحظه وانصاف در تمامى امور زندگى

کار و تلاش

مشورت با افراد مجرب

نشاط و شادمانى درتمامى مراحل زندگى

نداشتن زخم زبان به افراد (داخلى و خارجى)

لجبازى و يکدندگى (تکروى) نکردن

نداشتن دورنگى و دورويى (نفاق و دروغگويى)

توصيه هايى براى داشتن يک زندگى خوشبخت براى زوجين

۱ – ازبزرگ نمايى تلاشهاى خودپرهيز کنيد، چون همسرشما نيزتلاش هاى فراوانى براى زندگى مشترکتان انجام داده است.زوجين درماه هاى اول زندگى بايد مراقب روحيات و ويژگى هاى فردى يکديگر باشند تا به هم عادت کنند و سازگارى و تطبيق پيدا کنند. شايد ماه هاى اوليه زندگى، شکنندگى زيادى داشته باشد پس مراعات‌همديگر را بنماييد ومواظب هم باشيد.

۲ – موفقيت فرزندان شما و ايجاد فضايى مطلوب براى زندگى جمعى، به تلاش هاى متقابل زوجين بستگى دارد. در همه حال رضاى خدا را در نظر داشته و خدا ترس باشيد چون در اين صورت هرحرفى را نخواهيد زد، به هر جايى نخواهيد رفت، هرفکرى نخواهيد کرد وهرتصميمى نخواهيد گرفت.

۳ – درحضورفرزندان ازکلمات وعباراتي‌که بارمحبت آميزوموفقيت آميزدارنداستفاده کنيد،مانند: خواهش مى کنم – خسته نباشيد- عزيزم- بسيار خوب- آفرين- دست شما درد نکند- موفق باشي- جانم و …

۴ – قدرت والدين درخانه نبايد تضعيف شود . ويژه اقتدارپدربايدبرسرخانواده باشد تا سنگ برروى سنگ بند شود ( با ملاحظه اعتدال و انصاف.) رفتار زوجين با هم ، الگوى رفتارى فرزندان با والدين است، پس فرزندانى با هويت و شخصيت مطلوب پرورش دهيد، زيرا فرزندان هنگامى که بزرگ ومستقل شوند، رفتارپدرومادر را نقد مى کنند؛تحقير کردن‌همسردرميان فرزندان به نفع نظام خانواده نيست. پس مراقب باشيد.

۵ – بارزندگى را به تنهايى نمى توان به دوش کشيد پس لجاجت وسرسختى نکنيد. براى آسايش درزندگى ازهزينه هاى غير ضرورى چشم بپوشيد درابتداى جوانى ازآنچه به دست مى آوريد ، درصدى را براى دوران کهولت ، همسر و فرزندان تان پس انداز نماييد.

۶ – خرافات وغيبت و حرف اين و آن را از محيط خانه دور کنيد.

۷ – خواسته ها، تمايلات و نيازهاى همسرتان را کشف کنيد. حقيقت را بپذيرى وهميشه حقيقت گوباشيد . جامعه اى خوشبخت است که انسان هايى درستکار وحقيقت گو وبا منطق داشته باشد.

۸- منطق، تنها تيغى است که هيچ گاه کـُند نمى شود، بياييد همواره منطقى باشيم.

۹- ساختار جسمى و روحى زن و مرد با يکديگر تفاوت دارد. شناخت اين تفاوت ها، کنار آمدن با زندگى را براى ما راحت مى سازد.مسائل و مشکلات خانه را طورى به همسرتان بازگو کنيد که منجربه نتيجه اى تلخ نشود.

۱۰- کارهاى منزل را تا قبل ازآنکه همسرتان به خانه بيابد انجام دهيد تا زمان بيشترى را درکناراوباشيد.خانه براى مرد بايد محل آرامش و محبت وعشق باشد، اين خانه را هرروزبراى اوبسازيد.

۱۱- درحد ضرورت، با غريبه ها ارتباط کلامى داشته باشيد ،نه بيشتر.

۱۲- زندگى خوب داشتن را مى توان از کسانى ياد گرفت که زندگى شان تباه شده است.

۱۳- پر کردن ذهن از مسائل، حرف ها، عقده ها و کمبودها، دردى را دوا نمى کند. ذهن خود را زلال و بى کينه کنيد. از نوشتن فيلمنامه (سناريو) در ذهنتان، براى مقابله با همسرتان پرهيز کنيد.

۱۴- تحکيم مبانى اعتقادى و پايبندى به اصول اخلاقى و مذهبى، کاراول شماست.اجازه تعرض وبى حرمتى به افراد خانواده خود راندهيد. ازاسراف کاروچشم هم چشمى جدآً بپرهيزيد.

۱۵- ممکن است همسر شما گاهى رفتارهاى عجيب و غريب از خود بروز دهد، سعى کنيد با آن منطقى برخورد نماييد.

۱۶- درموقع بروز اختلاف و ناراحتى، ببينيد اصلاً برسر چه با هم اختلاف داريد .چون اغلب ناراحتى ها بر سر مسائل هيچ و پوچ و بيخودى است.از همسرتان بخواهيد پنج ايراد و اشکال اساسى شما را بنويسد و سپس با يکديگر آنها را تجزيه و تحليل و رفع اشکال نماييد.هنگامى که با هم دعوا مى کنيد وازدست يکديگر ناراحت مى شويد وقهرونازمى کنيد، والدين يکديگرخود را دعوت کنيد ودورهم جمع شويد تا بهانه اى شود براى اين که با هم آشتى کنيد.

۱۷ – فرزندان بعد از پيوند شما به وجود آمده اند پس آنها را مقدم برخوشبختى خود ندانيد.هيچ وقت زندگى را دربن بست نبينيد.هميشه يک راه خوب براى رهايى وجود دارد.شيرينى زندگى به فراز و نشيب ها وداشتن ونداشتن هاى آن است. پس کام خود را همواره با تکيه برموفقيت ها شيرين نگاه داريد.

۱۸- به مناسبت ها و بهانه هاى مختلف، مانند سالروز تولد، ازدواج، عقد، بچه دارشدن و … به يکديگرهديه اى بدهيد و فضاى خانواده را تحول ببخشيد.

۱۹- در فعاليت ها و صحنه هاى اجتماعى يارى رسان همسر خود باشيد.

۲۰- هميشه احترام ويژه به پدرومادرخود وهمسرتان وبزرگترهاى فاميل ودوستان و همسايگان‌ خود بگذاريد.

با اميد بهروزى براى تمامى شما …التماس دعا

منبع: خانواده مطهر