خوردن برنج و نان در وعده سحري از ترش کردن معده جلوگيري مي‌کند

براي پيش‌گيري از ترش کردن معده در طول روز، در وعده سحري از غذاهاي داراي کربوهيدرات مانند نان و برنجاستفاده کنيد و از مصرف چربي‌ها خودداري شود. همچنين از پرخوري در وعده افطار پرهيز شده و از مصرف غذاهاي چرب، چايو قهوه، نوشيدن مايعات همراه با غذا و کشيدن سيگار پرهيز کنند.