به غیر از معصوم، همه کس خطا و لغزش دارد. دو نفر که با هم زندگى می‌کنند و از جهتى تشریک مساعى و همکارى دارند، باید لغزش‌هاى یکدیگر را ببخشند تا زندگى آنها ادامه پیدا کند. اگر بخواهند در این باره سختگیرى کنند، ادامه همکارى غیر ممکن می‌شود. دو نفر شریک، دو نفر همسایه، دو نفر رفیق، دو نفر همکار، دو نفر زن و شوهر، باید در زندگى اجتماعى داراى گذشت باشند. هیچ زندگى اجتماعى به مقدار زندگى خانوادگى، احتیاج به گذشت ندارد. اگر اعضاء یک خانواده بخواهند سخت‌گیرى بعمل آورند و خطا‌هاى یکدیگر را تعقیب کنند، یا زندگى آنها ازهم مى‌پاشد یا بدترین زندگى را خواهند داشت.
خانم محترم! ممکن است از شوهر شما خطا یا خطاهایى صادر شود. ممکن است از روى خشم و غضب به شما اهانت کند. ممکن است ناسزایی از دهانش بیرون آید. ممکن است از خود، بی‌خود شده، شما رابزند، ممکن است یک مرتبه به شما دروغ بگوید، ممکن است کارى را انجام دهد که مورد پسند شما نباشد، از این قبیل خطاها براى هر مردى امکان دارد، اگر بعدا احساس کردى که از کردار خویش پشیمان شده، او را ببخش و موضوع را تعقیب نکن. اگر عذرخواهى کرد فورا قبول کن. اگر پشیمان شده لیکن زیر بار عذرخواهى نمى‌رود، در صدد نباش مجرمیت وى را به اثبات رسانى، زیرا به شخصیت او لطمه وارد می‌شود، ممکن است در صدد تلافى برآید، خطا‌هاى شما را تعقیب کند، ممکن است کارتان به نزاع و جدال و حتى جدایی بکشد اما اگر سکوت کردى و خطایش رانادیده گرفتى، در شکنجه وجدان قرار مى‌گیرد و به طور مسلم از کردار خویش، پشیمان خواهد شد، آنگاه شما را یک زن با گذشت، فهمیده، فداکار و عاقل خواهد شناخت، مى‌فهمد که به زندگى و خانواده و شوهر، علاقمند هستى، قدر تو را مى‌شناسد و محبتش چند برابر خواهد شد.
رسول خدا(صلى الله علیه و آله و سلم) فرمود: «زن بد، عذر شوهرش را نمى‌پذیرد و خطاهایش را نمى‌بخشد(۱)».
حیف نباشد زن آن قدر کم گذشت باشد که یک خطاى جزیی شوهرش را نتواند تحمل کند و بدان علت، پیمان مقدس زناشویى را بر هم بزند؟!
«زنى به رئیس دادگاه حمایت خانواده گفت: شوهرم قبل از ازدواج، به من نگفت که خدمت سربازى را انجام نداده و این موضوع را از من مخفى کرده بود. چند روز پیش متوجه شدم که به همین زودى باید به خدمت برود. و من نمى‌توانم با مردى که به من دروغ گفته زندگى کنم (۲) ».

پی‌نوشت‌ها

۱-بحار جلد ۱۰۳ ص ۲۳۵٫
۲-اطلاعات ۱۰ آبان ۱۳۵۴٫
منبع: امینی، ابراهیم؛ (۱۳۶۷)، آئین همسرداری یا اخلاق خانواده، تهران: اسلامی، چاپ پانزدهم.