اشاره
«حلاس»برادر نعمان و فرزند «عمرو راسبي» است. او چون برادرش اهل كوفه و از ياران اميرمؤمنان عليه‌السلام بوده است(۱). گويند او از مأموران انتظامي امام علي عليه‌السلام در كوفه نيز  بوده است(۲). شيخ طوسي وي را از اصحاب امام حسين عليه‌السلام دانسته است(۳).
شهادت حلاس
صاحب ابصار العين گزارش كرده كه ايشان چون برادرش به همراهي سپاه ابن‌سعد از كوفه به كربلا وارد شد و وقتي عدم پذيرش شروط امام را توسط ابن‌سعد ديد، شبانه رو به امام عليه‌السلام حركت كرد و در راه امام به شهادت رسيد(۴). سروي شهادت او را در حمله نخستين دانسته است(۵).
پی نوشت‌ها: 
(۱) رجال شيخ طوسي، ص ۳۹.
(۲) ابصار العين، ص ۱۷۸.
(۳) رجال شيخ طوسي، ص ۷۳.
(۴) ابصار العين، ص ۱۸۷.
(۵) مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.