حضرت زهرا(س) فرمود:

ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.۱

روزه‏ دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه‏ اش به هیچ کارش نخواهد آمد.

حضرت زهرا (س) :

جعل الله … الزکاه تزکیه للنفس و نماء فی الرزق ، و الصیام تثبیتا للاخلاص.۲ خدای تعالی زکات را مایه پاکی جان و فزونی روزی ، و روزه را برای پابرجایی اخلاص قرار داد .

پی نوشتها

۱-بحار، ج ۹۳ ص ۲۹۵
۲-احتجاج طبرسی ، ایران ، انتشارات اسوه ، ج ۱ ، ص ۲۵۸