اشاره:

مذهب شیعه متن دین اسلام است. افزون بر اینکه آموزه های اعتقادی و فقهی آین مذهب منطبق بر قرآن و احادیث نبوی و اهل بیت پیامبر اسلام صلب الله علیه و آله و سلم است، احادیث فراوانی وجود دارد که حقانیت مذهب شیعه را به اثبات می رساند. یعنی این احادیث بر غیر از مذهب شیعه بر هیچ مذهب دیگری قابلیت انطباق ندارد. یکی از این احادیث حدیث شریف ثقلین است که در این نوشته به توضیح آن پرداخته شده است.

 

حدیث ثقلین که به مناسبت های مختلف و در جاهای مختلف از وجود مبارک پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ صادر شده یک حدیث نیست که راویان متعدد داشته باشد بلکه چندین روایت است و در هر مناسبتی که بیان شده ناقلان متعدد آن را به طور مستقیم از پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل کرده اند به طوری که جای تردیدی در صدور هیچ یکی از آنها از پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ باقی نمی گذارد.[۱]

این حدیث در منابع معتبر شیعه، و سنی ضبط شده است[۲] وما این حدیث را از مستدرک حاکم نیشابوری می آوریم. ایشان می گوید که این حدیث طبق شرط بخاری و مسلم صحیح و سند متصل به پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ دارد و راویان آن معتبر و بیش از بیست نفر آن را به طور مستقیم از رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ روایت کرده است و بنابر نقل زید بن ارقم پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ این گونه می فرماید: «کأنی قد دعیت فاجبت إنی قد ترکت فیکم ا لثقلین احدهما اکبر من الآخر کتاب الله تعا لی و عترتی فانظروا کیف تخلفونی فیهما فانهما لن یتفرقاً حتی یردا علی الحوض.. من به زودی از میان شما می روم و دعوت حق را لبیک می گویم. دو چیز گران بها که یکی بزرگتر از دیگری است در میان شما می گذارم کتاب خدای بزرگ و عترتم پس بنگرید چگونه پس از من با این دو رفتار می کنید همانا آن دو از همدیگر جدا نمی شود تا بر من در حوض کوثر وارد شوند».[۳] و در نقل دیگر آمده است: «أیها الناس إنی تارک فیکم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموهما و هما کتاب الله وأهل بیتی عترتی ثم قال أتعلمون إنی أولى بالمؤمنین من أنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلی الله علیه و آله  و سلم من کنت مولاه فعلی مولاه» به گفته حاکم این حدیث با شرط شیخین(بخاری و مسلم) صحیح است.[۴] معنای این حدیث این است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مسلمانان فرمودند: ای مردم من بین شما دوچیز برجای می گذارم اگر از آن دو متابعت کنید هرگز گمراه نمی شوید. آن دو یکی کتاب خدا است و دیگری اهل بیتم عترتم است. سپس سه بار فرمود آیا می دانید من سزاوار تر از مؤمنین نسبت به خود آنان هستم؟ گفتند بلی. رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از این اعتراف مردم فرمود هر که من مولای او هستم پس علی مولای اوست.

 به دلیل وجود این نوع احادیث مبنی بر تمسک به عترت پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یکی از علمای اهل سنت می گوید: آنانی که به کتاب خدا و سنت رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ علم دارند عترت رسول خدا هستند که از بقیه علما به خاطر زیادی علم شان و به خاطر آن که خدا آنها را از هر رجسی تطهیر کرده است، ممتازند و کسی که به او تمسک باید بشود علی بن ابی طالب است به جهت استنباطات دقیقش. لذا ابوبکر گفت علی از عترت رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ یعنی از همان کسانی است که پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بر تمسک به آنان تأکید کرده است.[۵]

از این احادیث به دست می آید اگر کسی از عترت و اهل بیت رسول خدا فاصله بگیرد به یقین گمراه شده و از اسلام دور شده و راه هدایت را در پیش نگرفته است. از میان تمام فرقه های اسلامی تنها مذهب شیعه امامیه است که قرا« و اهل بیت را از هم جدا ناپذیر می داند و از هردوی آنها پیروی می کند. معنای آن این است که از میان مذاهب اسلامی تنها این مذهب است که به دستور پیامبر اسلام عمل کرده و با تمسک به قرآن و اهل بیت از گمراهی نجات یافته و مصداق فرقه ناجیه شده است.

پی نوشت:

[۱] . مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۸۱ش، ج۹، ص۶۴.

[۲] . رک: سنن دارمی، ص۴۳۲؛ مسند احمد، ج۵، ص۱۸۲؛ ینابیع الموده قندوزی، ج۱، ص۱۱۴؛ السنن الکبری بیهقی، ص۳۰.

[۳] . حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، بیروت، دارالمعرفۀ، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۰۹.

[۴] .  محمد بن عبد الله حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحن ، ج۳ص۱۱۸.

[۵] . ابن حجر، الصواعق المحرقه، بی تا، بی نا، ص۱۵۱.

نویسنده: حمیدالله رفیعی