اشاره
«حباب» پسر عامر پسر كعب از بني‌تميم است. ابن‌شهر آشوب او را «حباب بن حارث» دانسته است(۱). او از شيعيان اهل كوفه بود كه با مسلم بن عقيل بيعت كرد. پس از اين كه مسلم را مردم تنها گذاشتند، حباب از كوفه خارج شد و در بين راه امام را ملاقات كرد و به او پيوست.
شهادت حباب

حباب پس از ملحق شدن به امام، پيوسته با آن حضرت بود تا در كربلا در برابر امام به شهادت رسيد (۲). سروي شهادت او را در حمله نخستين دانسته است(۳).

پی نوشت‌ها: 
(۱) مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.
(۲) ابصار العين، ص ۱۹۵.
(۳) مناقب آل ابي‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.