ابوحمزه ثمالى حكايت نمايد:«روزى از روزها در محضر شريف امام محمّد باقر (صلوات اللّه و سلامه عليه) بودم ، آن حضرت برايم تعريف نمود: « روزى در مناسك حجّ عمره ، مشغول طواف كعبه الهى بودم ، چون طواف خود را انجام دادم در حِجر اسماعيل نشسته و مشغول ذكر و دعا گرديدم . ناگهان متوجّه شدم ، كه يكى از جنّيان از سمت صفا و مروه به سوى كعبه معظّمه الهى در حركت است ، همين كه به حَجَرالا سود رسيد، مشغول طواف حرم گرديد و هفت دور اطراف كعبه الهى طواف كرد. و سپس نزديك مقام حضرت ابراهيم (عليه السلام) رفت و بر روى دو پا و قدم هاى خود ايستاد و دو ركعت نماز به جاى آورد.

پس از آن ، حضرت باقرالعلوم (عليه السلام ) در ادامه فرمايشات خود افزود: « اين داستان هنگام ظهر واقع شد؛ و عدّه اى از مردم مانند عطاء و دوستانش كه شاهد اين جريان بودند، نزد من آمدند و اظهار داشتند: « يا ابا جعفر! آيا اين جنّ را ديدى ؟! »پاسخ دادم : «بلى ؛ و آنچه را هم كه انجام داد مشاهده كردم . » پس از آن به ايشان گفتم :« اكنون نزد جنّ برويد و به او بگوئيد محمّد بن علىّ (عليهماالسلام ) پيام فرستاد بر اين كه در همين لحظات ، بندگان خدا وارد مى شوند؛ و اين موقع ، هنگام حضور و اجتماع آنها در اين مكان مقدّس است . و چون مناسك و اعمال خود را انجام داده اى ، مى ترسم كه مشكلى برايت پيش آيد اگر ممكن است بلند شو و برو. بعد از آن جنّ سر بر زمين نهاد و سپس سر از سجده برداشت و بلند شد و ناگهان در هوا ناپديد گرديد

پاورقی:

مختصر بصائرالدّرجات : باب اوّل ، ص 15، بحارالانوار: ج 46، ص 250.