ثواب الأعمال و عقاب الأعمال( ترجمه مجاهدى) يا پاداش نيكيها و كيفر گناهان

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق( ره) به اهتمام محمد على مجاهدى با نام پاداش نيكى ها و كيفر گناهان به فارسى ترجمه شده است.

اين كتاب يكى از كتب ارزشمند حديثى است كه با خواندن آن انسان را به اعمال خير تشويق و از كارهاى ناپسند و زشت نهى مى نمايد.

نگاهى به ترجمه:

ترجمه همانند ديگر علوم داراى اصولى و مبانى هست كه با رعايت آنها مى توان از يك ترجمه خوب برخوردار بود كه بعضى از آنها عبارتند از: 1- مترجم در وهله اوّل بايد در پى افزايش دقّت و صحت ترجمه خويش باشد به طورى كه هيچ كلمه يا تعبيرى از قلم نيفتد يا به آن اضافه نگردد 2- از نثر معيار و متعارف امروز براى ترجمه استفاده كند. 3- حفظ عين بعضى از كلمات يا تعبيرات در ترجمه است.

و به دلايل فنى نبايد آنها را ترجمه نمود مانند لا اله الاّ الله، مسجد الحرام و خواندن بعضى ادعيّه. البته ذكر ترجمه در پاورقى مانعى ندارد 4- حتى المقدور صيغه و ساختار كلمات را در ترجمه حفظ كنيم يعنى صفت را به فعل يا جمله و جمع را به مفرد يا مفرد را به جمع تبديل نكند. مترجم بر آن بوده است كه با رعايت اين اصول ترجمه اى بدست دهد كه بيش از پيش مورد استفاده و مطالعه عموم فارسى زبانان قرار گيرد و تا حدّ زيادى توانسته در اين زمينه موفقيّت بدست آورد و با آوردن متن عربى و فارسى در يك صفحه و اعراب گذارى متن احاديث تطبيق را براى خوانندگان بسيار سهل نموده است. انتخاب رنگ مناسب براى دو بخش كتاب بطور جداگانه باعث شده كه خواننده از ظاهر آن هرگز خسته نشود و به آسانى به هر كدام از آن دو بخش مراجعه شود. كه اين از ويژگيهاى ظاهرى ترجمه است ديگر اينكه براى سهولت دسترسى به متون روايات از ذكر سند روايات خوددارى نموده و اسناد را در انتهاى كتاب گنجانده است. با اين همه مزايا و ويژگيها باز خالى از اشكال نيست از اصولى كه بازگويى شد گاهى عدول نموده شاهد الى امير المؤمنين( ع) قال: من صنع تثيا للفاخرة حشره اللّه يوم القيامة اسود از امير المؤمنين على( ع) روايت كرده است كه فرمود: كسى كه كار خيرى را انجام دهد و هدف او از اين كار، به خود باليدن و شكوه و جلال دنيايى خود را در معرض تماشا قرار دادن باشد، خداوند در روز قيامت او را با صورتى سياه محشور مى كند.» صفحه 648 در صورتى كه اگر اينگونه ميآمد« كسى كه براى رقابت در تفاخر چيزى بسازد، خداوند او را روسياه محشور مى نمايد» يا كان رسول الله( ص) اذا نظر الى هلال شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه ثم قال: اللهمّ اهلّه علينا بالامن و الايمان و السلامة و الاسلام، و العاقبة المجلّلة، و الرزق الواسع و دفع الاسقام و تلاوته القرآن و…

چون رسول خدا( ص) هلال ماه رمضان را مشاهده مى فرمود، رو به قبله مى كرد و مى گفت: پروردگارا: اين ماه را با آسايش و ايمان… كه به ترجمه پرداخته مترجم در پيش گفتار به شرح حال صدوق و آثار او به اختصار پرداخته و فرموده در ترجمه خود به مقابله ترجمه هاى فارسى نهايت كوشش را به كار گرفته ولى ذكر ننموده وجه تمايز ترجمه ايشان با ترجمه هاى ديگر در چه مواردى مى باشد و از نسخه مورد اعتماد خويش هم ذكرى به ميان نياورده است.

نسخه شناسى:

نسخه حاضر توسط انتشارات سرور با عنوان چاپ اول 1381 در قم چاپ و به بازار عرضه گرديده است.

در ابتداى كتاب فهرست مطالب به طور كامل آمده است.