شبهه

دکتر سها در «کتاب نقدقرآن» درباره عدم امکان جای دادن تمام نسل حیوانات در یک کشتی می‌نویسد ص ۶۹۱:

ترجمه: تا آنگاه که فرمان ما، در رسید و تنور، فوران کرد فرمودیم در آن (کشتی) از هر حیوانی یک جفت با کسانت مگر کسی که قبلاً درباره او، سخن رفته است و کسانیکه ایمان آورده‌اند، حمل کن و با او جز اندکی ایمان نیاوردند.

سوره هود، آیه ۴۰ :«حَتّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التّنّورُ قُلْنَا احْمِلْ فیها مِنْ کُلّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلاّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلیلٌ»

برداشت مولف کتاب نقد قرآن: آیه‌ی فوق می‌گوید که از هر حیوانی یک جفت نر و ماده در کشتی نوح، قرارداده شدند که این امری، محال است. در طوفانی به آن عظمت، حتی حشرات و پرندگان همعلاوه بر کلیه جانوران خشکی باید در کشتی قرار داده شوند تا نسل‌شان نابود نشود. باتوجه به صدها هزار نوع جانور و پرنده چطور ممکن است که این همه را در یک کشتی چوبی،جای داد؟

بعلاوه تحقیقات«زمین شناسی» نشان نداده است که در چند هزار سال گذشته، نسل حیوانات، در سراسرزمین، نابود شده باشند و دوباره از یک نقطه زمین، شروع شده باشند. چون باید یکفاصله، زمانی بزرگ زمین شناسی، دارای هیچ‌گونه آثار حیات در سراسر زمین نباشد. بعلاوه پیدایش دوباره کل حیوانات از یک نقطه زمین عملاً امکان‌پذیر نیست.

با توجه به اینکه«قاره‌های زمین»، توسط اقیانوس‌های عظیمی از هم جدا شده‌اند عملاً امکان‌پذیر نیستکه هیچ یک از جانوران و حتی بیشتر پرندگان و کل حشرات بتوانند خود را مثلاً از آسیا به آمریکا برسانند و عملاً نباید حیواناتی در خشکی‌های دیگر زمین بغیر از محل کشتی نوح، وجود داشته باشند که چنین نیست بنابر این، «داستان نوح» هم «افسانه‌ای ساخته بشر است» که در اسناد باستانشناسی قبل از تورات هم به آن اشاره شده و تورات هم آنرا، ذکر کرده است.

نقد ما به نویسنده «کتاب نقد قرآن»:

۱٫ اولاً با توجه به فاصله کم میان «نوح پیغمبر» با «آدم ابوالبشر» آنطور که در کتب آسمانی، آمده است تعداد افراد بشر بجز تعدادی انگشت شمار نبودند که در «روستایی» و یا حداکثر در«شهرکی»، زندگی می‌کردند و خداوند آنها را بخاطر اصرارشان بر الحاد و تمرد ازدستور پیغمبرش، مورد غضب قرار داده و مردم «آن روستا» و یا حتی «شهرک» را با سیلبه حیات‌شان پایان داده است و معلوم است وقتی قرار خداوندی است که مردم آن روستا وشهرک در زیر آب، غرق شوند و نوح برای نجات خودش و مومنین انگشت شماری که به اوایمان آورده‌اند کشتی می‌سازد اگر فقط بقدر خودش و ان افراد انگشت شمار، کشتی جایداشته باشد و آنها را نجات دهد و حیوانات اهلی‌شان همه غرق شوند پس از ساعاتی کهسیل، فروکش کرد، زندگی برای نوح و افراد همراه انگشت شماراش، سخت خواهد شد چون دیگر حیوان اهلی ندارند تا از «شیر و گوشت آن و یا سواری از آن‌ها، استفاده کنند ولذا خداوند به نوح دستور می‌دهد که از حیوانات هم یک جفت با خود به کشتی ببرد ومقصود خداوند از بردن یک جفت از هر حیوان، همانا، حیوانات اهلی گاو و گوسفند و مرغو خروس است نه «همه حیوانات کره زمین» و نه حشرات یعنی پشه‌ها و مگس‌ها و پرندگانکه سیل به نسل آنها، ضرری نمی‌زند حتی به پرندگان همان روستا و شهرک هم، سیل، ضررینمی‌زند چه رسد به حیوانات سایر نقاط جهان بالاخص قاره‌هایی که اخیراً چند قرن استکه کشف شده است همچون آمریکا که چند قرنی است که مردم آن از آسیا و آفریقا که سابقه حیات انسان در آنها بیشتر است به آنجاها، مسافرت کرده‌اند.

مولف «کتاب نقدقرآن»، حیوانات اهلی نوح و مؤمنین انگشت‌شمار را به همه حیوانات روی کره زمین وحتی حشرات و پرندگان سرایت داده که هیچ دلیلی بر این تعمیم و سرایت وجود ندارد ویقیناً مقصود خداوند تنها حیوانات اهلی نوح و مومنینی انگشت‌شمارش بوده است وداستانهای قرآنی را آقای دکتر سها، بحدی خیال پردازی می‌کند که آنها را به یک افسانه، مبدل می‌کند که امکان وقوع نداشته باشد.

۲٫ ثانیاً با اعتراف به اینکه این داستان «اختصاص به قرآن» ندارد و در کتاب «تورات» هم هست و حتی در کتب قبل از تورات هم یافت شده آنرا نقد به خصوص «قرآن»، نامیده است.

در حالیکه اگر کسی ایمان به خدا و ادیان واقعاً الهی داشته باشد که دلیل کافی بر آنها است وقوع چنین واقعیتی برای آن «روستا» و «شهرک» هم معقول و ممکن است و هم به تواتر و دلائل الهی کافی، اثبات شده است و نگهداری چند جفت حیوان اهلی نوح و یارانش، در کشتی، ممکن است و محال نیست.

هیچ دلیل معقول وآیه‌ای از قرآن نداریم که اثبات کند، خداوند بخاطر غضب‌اش به آن «روستا و شهرک» که حضرت نوح در آن زندگی می‌کرده است که قطعاً در گوشه‌ای از خاورمیانه بوده است، همه کره زمین را زیر آب برده است و همه جانوران خاور میانه و آسیای میانه و دور و حتیاسترالیا و افریقا و اروپا و امریکا را مورد غضب خود قرارداده باشد و نابود کند واین با رحمت واسعه الهی و حتی حکمت الهی، منافات دارد و هیچ دلیلی قطعی و معتبرتاریخی بر آن وجود ندارد بلکه قطعاً چنین خیال‌پردازی آقای دکتر سها، خیال‌پردازی خلاف واقع بوده است که به قرآن، نسبت داده است همچون بسیاری از نسبت‌های ناروایدیگری که کذباً به قرآن و اسلام نسبت داده و می‌دهد و این دروغ‌پردازی‌های آقای دکتر سها و مولف و مولفین «کتاب نقد قرآن»، از عظمت و صحت و بی‌نظیری قرآن، چیزیکم نمی‌کند.

غرق شدن کفار قوم نوح به مدت چند دقیقه زیر سیل تنها در همان روستا و شهرک، کافی است برای مرگ آنها،حتی نیاز به یک ساعت و یک روز هم نداشته تا لازم شده باشد که یک روز نوح در کشتیبماند چه رسد به اینکه دکتر سها خیال کند همه کره زمین آنهم به مدتی طولانی زیر آب رفته است و همه موجودات کره زمین نابود شده‌اند.

نویسنده: ایت الله علوی سرشکی

منبع: اسلام پاینده