ارایه‌دهندگان خدمات، مى‌توانند با توجه به کارى که انجام مى‌دهند مغرور شوند و افتخار نمایند زیرا تنظیم خانواده، به همه افراد کمک مى‌کند. در اینجا به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

زنان

تنظیم خانواده به زنان کمک مى‌کند تا خودشان را از حاملگى ناخواسته محافظت کنند. در نتیجه زندگى بسیارى از زنان، از حاملگى پرخطر و سقط‌هاى غیر سالم در امان مى‌ماند. اگر همه خانم‌ها مى‌توانستند از حاملگى پر خطر در امان باشند، میزان مرگ و میر مادران، به یک چهارم می‌رسید. همچنین، بسیارى از روش‌هاى پیشگیرى از باردارى مزایاى دیگرى نیز دارد؛ به عنوان مثال بعضى روش‌هاى هورمونى پیشگیرى از باردارى، از برخى سرطان‌ها جلوگیرى مى‌کند و یا کاندوم، به پیشگیرى از انتقال بیماری‌هاى مقاربتى از جمله ایدز کمک مى‌کند.

کودکان

تنظیم خانواده با فاصله‌گذارى مناسب بین تولد فرزندان، باعث نجات جان فرزندان مى‌شود. سالانه بین ۱۵-۱۳ میلیون کودک زیر ۵ سال از بین مى‌روند. اگر فاصله تولد فرزندان، حداقل ۲ سال باشد، از ۴-۳ میلیون مرگ کودکان پیشگیرى مى‌شود.

مردان

تنظیم خانواده به مردان و زنان کمک مى‌کند که مراقب خانواده خود باشند. مردان در سراسر جهان مى‌گویند که با تنظیم خانواده، امکان فراهم کردن زندگى بهترى براى خانواده به وجود مى‌آید.

خانواده‌ها

تنظیم خانواده به سلامت خانواده کمک مى‌کند. زوج‌هایى که فرزند کمترى دارند، توانایى تامین غذا، لباس، مسکن و آموزش بهترى براى فرزندانشان دارند.

ملت‌ها

تنظیم خانواده به توسعه ملت‌ها کمک مى‌کند. در کشور‌هایى که زنان داراى فرزند بسیار کمترى نسبت به مادران خود هستند، وضعیت اقتصادى مردم آن کشور با سرعت بیشترى بهبود مى‌یابد.

کره زمین

اگر خانواده، فرزندان کمترى در آینده داشته باشد، از دو برابر شدن جمعیت ۶ میلیاردى کره زمین در کمتر از ۵۰ سال آینده جلوگیرى مى‌شود. در آینده، منابع طبیعى مورد نیاز شامل آب و خاک حاصلخیز کاهش خواهد یافت. بنابراین با کاهش رشد جمعیت، هر فردى فرصت بهترى براى یک زندگى خوب خواهد داشت.

مشاوره

مشاوره، حیاتى است. در نتیجه مشاوره، ارایه‌دهندگان خدمات تنظیم خانواده، به مراجعین کمک مى‌کنند که آنها در چهار چوب مسایل بهداشت بارورى، روش تنظیم خانواده مناسب را انتخاب کرده و از آن استفاده کنند. مشاوره خوب، رضایت بیشتر مراجعین را به همراه دارد. همچنین مشاوره خوب به مراجعین کمک می‌کند که از روش‌هاى تنظیم خانواده به مدت بیشترى و با موفقیت بیشترى استفاده کنند.

انتخاب آگاهانه در تنظیم خانواده به چه معنا است؟

زمانى که فرد بر اساس آگاهى، تفکر و اطلاعات صحیح و سودمند انتخابى انجام می‌دهد، انتخاب آگاهانه صورت گرفته است. یکى از اهداف مهم مشاوره تنظیم خانواده، کمک کردن به مراجعه‌کننده براى انتخاب آگاهانه در زمینه بهداشت بارورى و تنظیم خانواده است. آگاهانه به این معناست که:

مراجعین، اطلاعات صحیح، واضح و اختصاصى که براى تصمیم‌گیرى درباره انتخاب روش جلوگیرى از بارداى نیاز دارند دریافت کنند. برنامه تنظیم خانواده با کیفیت خوب هر روش را بر حسب نیاز معرفى مى‌کند و از سر ریز شدن اطلاعات و ارایه اطلاعات اضافى جلوگیرى کرده و به مراجعین کمک می‌کند که از روش به طور اثربخش و بى‌خطرى استفاده کند.

مراجعین، نیازهاى خود را درک کنند زیرا درباره وضعیت خود فکر کرده‌اند. یک برنامه مناسب تنظیم خانواده از طریق بحث‌هاى چهره به چهره و انفرادى مشاوره و پیام‌هاى وسایل ارتباط جمعى، می‌تواند یه مراجعین کمک کند که روش‌هایى را انتخاب کنند که با نیازهاى آنها هماهنگ باشد.

انتخاب به این معناست که:

چند روش به مراجعین معرفى شده باشد تا از میان آنها بتوانند انتخاب کنند. برنامه‌هاى تنظیم خانواده‌اى که کیفیت خوبى دارد، روش‌هاى مختلفى که با نیازهاى افراد گوناگون هماهنگ است را معرفى کرده و از معرفى تنها یک یا دو روش، خوددارى می‌کند. همچنین اگر او توانایى در اختیار قرار دادن یک روش یا خدمات مربوط به آن روش را نداشته باشد، مراجعین را به یک مرکز دیگر ارجاع مى‌دهد.

مراجعین خودشان تصمیم بگیرند. ارایه‌دهندگان خدمات به مراجعین کمک کنند تا درباره تصمیماتشان فکر کنند، ولى هرگز نباید آنها را مجبور به انتخاب یک روش معین کنند.

منبع: sums.ac.ir