عنوان: تربیت
مولف: آیت‌الله ابراهیم امینی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات بوستان کتاب
سال نشر: ۱۳۹۲
نوبت نشر: نهم
محل نشر: قم

فرق است بین تعلیم و تربیت: تعلیم، آموزش و یاد دادن مطلبی به دیگری است، اما تربیت، سازندگی و پرورش شخصیت می‌باشد. با تربیت می‌توان افراد را به شکل دل خواه ساخت و در نتیجه، اجتماعی را دگرگون کرد. تربیت باید با برنامه دقیق و حساب شده انجام گیرد تا موفقیت‌آمیز و نتیجه بخش باشد. در تربیت تنها پند و اندرز کافی نیست، بلکه باید تمام شرایط هماهنگ با مراد، فراهم شود تا نتیجه مطلوب به بار آید.

مجموعه حاضر، در چهار فصل با عنوان‌های رشد و تربیت قبل از تولد، سیادت فرمان برداری و وزارت و مشاورت و مسائل و راهکارهای مربوط به مشکلات هر دوران ترتیب یافته است و در نگارش آن، از منابع گوناگونی مثل آثار روان  شناسی، تربیتی، قرآن، نهج  البلاغه، احادیث و روایات استفاده شده است. امید است با فضل و عنایت خداوند، والدین با مطالعه این کتاب برخی مشکلات مربوط به تربیت فرزندانشان را برطرف کنند.

نویسنده در مقدمه چاپ جدید می‌نویسد: « رسالت مداران و دردمندان اگر احساس خطر می‌کنند باید اولًا: برنامه‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی دشمن را شناسایی کنند، و ثانیاً: با توجه به آن‌ها در برنامه‌ها و شیوه‌های تبلیغاتی خود تجدید نظر کنند، ضعف‌ها و کمبودها را بر طرف سازند و با برنامه‌های دقیق و هماهنگ و بهره‌گیری از شیوه‌های جدید و با ابزار و وسائل تبلیغاتی پیشرفته وارد عمل شوند و از صرف هزینه‌های سنگین دریغ نورزند.

در انجام این وظیفه مهم، همه مسئولند ولی گویا پدران و مادران، نخستین و بیشترین مسئولیت را بر عهده دارند، زیرا فرزندان به آنان تعلق دارند و باید تربیت صحیح‌شان را بپذیرند. پدران و مادران وظیفه دارند بر اطلاعات خود بیفزایند و با شیوه‌های ظریف تربیتی آشنا گردند. در انجام این مهم کتاب حاضر می‌تواند به آنان کمک کند.
در تألیف کتاب حاضر از چندین منبع استفاده کردیم: قرآن و احادیث، کتاب‌های تفسیری، اخلاقی، برخی آثار تربیتی و روان شناختی غربی، کتاب‌های تربیتی دانشوران ایرانی، کتاب‌های مربوط به تغذیه، هم چنین نامه‌ها و خاطره‌های تربیتی که برایم ارسال شده بود و نیز تجربه‌های شخصی و مذاکره‌های حضوری که با اولیا و مربیان زیادی در طول سالیان داشته‌ام..»