عنوان: تربیت نبوی
مولف: ذبیح اللّه اسماعیلی
مترجم/ محقق:****
ناشر: انتشارات دفتر نشر نوید اسلام
سال نشر: ۱۳۸۰
نوبت نشر: اول
محل نشر: قم

این اثر در بیان نکته‌های تربیتی از زندگی پیامبر اسلام(صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم) است. هدف نویسنده آشنا ساختن مردم با تاریخ زندگی پیامبر به منظور الگو گرفتن آنها از زندگی حضرت است.

مؤلف با بهره‌گیری از منابع معتبر تاریخی، حدیثی و تفسیری، عناوین زیر را به عنوان نکته‌های آموزنده از زندگی پیامبر به بحث گذاشته است:

تربیت نیکو، ارمغان و وارستگی پدران و پیشینیان، خوشرفتاری و اخلاق نیکو، قناعت و تواضع، ادب و اخلاق، توکل و یقین، قانونمداری، مشورت با یاران و احترام به افکار دیگران، همکاری و تعاون اجتماعی، راستگویی و وفای به عهد.