اشاره:

داستان اژدها شدن عصای حضرت موسی(علیه‌السلام) و بلعیدن طنابهای ساحران در قرآن بیان شده است. این گونه معجزات از سوی برخی از امامان معصوم(علیه‌السلام) نیز انجام شده است. در این نوشته کوتاه بلعیده شدن ساحران هارون الرشید که برای تحقیر و توهین امام کاظم (علیه‌السلام) حاضر شده بودند توسط عکسهای شیر نقل شده است.

 

هارون الرشید مرد ساحری را استحضار کرد تا در مجلسی که تشکیل می‌دهد شرکت کند و امام موسی کاظم (علیه‌السلام) را در آن مجلس سربزیر و شرمسار نماید. وقتی سفره غذا پهن گردید و غذا آماده شد هر چه خادم امام (علیه‌السلام) می‌خواست از سفره نان بردارد از جلوی دست او دور می‌شد. هارون از این واقعه که به توطئه خود او و مرد ساحر تحقق یافته بود بشدت می‌خندید و خوشحال شده بود که امام (علیه‌السلام) را شرمنده کرده است.

امام کاظم (علیه‌السلام) سر بلند کرد و به تصویر شیری که بر ستونی کشیده شده بود نگاه کرد و گفت: ای شیر خدا! بگیر دشمن خدا را.

تصویر شیر به اعجاز امام (علیه‌السلام) تجسم یافت وچون درنده‌ای بزرگ مرد جادوگر را پاره کرد.

هارون واطرافیانش از وحشت آنچه دیدند بر زمین افتادند وحیران گشتند. پس از مدتی که به حال عادی بازگشتند. هارون به امام (علیه‌السلام) عرض کرد: از تو می‌خواهم به حقی که من بر تو دارم بخواهی که تصویر شیر این مرد را باز گرداند.

امام (علیه‌السلام) فرمود: اگر عصای موسی(که به اژدها تبدیل شده و سحر ساحران را باطل کرد و همه طنابهای وحشت‌زای آنها را بلعید) آنچه را بلعید رد کرد این تصویر هم آنچه را بلعید بر می‌گرداند.[۱]

پی نوشت:

[۱] . امالی صدوق، ص ۱۴۸، مناقب، ج ۴۱۷، ج ۳، ص ۴۱۷، بحار، ج ۴۸، ص ۴۲.