تبعید امام موسی کاظم علیه السلام از مدینه به عراق – سال ۱۷۹ هجری قمری
حضرت امام موسی کاظم(علیه السلام) هفتمین پیشوای معصوم، به دستور هارون الرشید، خلیفه ‏ی ستمکار عباسی درمدینه دستگیر و به بصره تبعید شد. گویند آن حضرت در هفتم ذیحجّه‏ سال ۱۷۹ ق وارد آن شهر گردید و به زندان فرستاده شد.

امام، مدتی در زندان عیسی بن جعفر، حاکم بصره، بود؛ اما وی به هارون نامه ‏ای نوشت و درخواست کرد که امام را به فردی دیگر بسپارد، زیرادر تمام این مدت، سَنَدی بر ضد او نیافته است. هارون نیز امام را به بغداد تبعید کرد و از وزیر خود فضل بن ربیع خواست که آن حضرت را به شهادت برساند، اما او نپذیرفت. سرانجام سِنْدی بن شاهِک به دستور یحیی بن خالد برمکی، وزیر دربار عباسی و به خواست هارون، امام کاظم(علیه السلام) را به شهادت رساند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی حج