پرسش:

قیام عاشورا در چه ماهی از سال واقع گردید؟ اگر در مهر ماه باشد گرمای سوزان و… چه معنایی دارد؟

پاسخ:

بر اساس محاسبات، قیام عاشورا، در مهرماه واقع شده، بر اساس محاسبات بعضی ۱۰ مهرماه و بر اساس محاسبات برخی ۲۰ مهر ماه محاسبه گردیده، برخی از محاسبات نیز ماه شهریور (اواخر شهریور) را نشان می دهد.
در هر صورت: فصول و دمای هوا در هر کشور با کشور ایران که دارای چهار فصل، بهار، تابستان، پاییز و زمستان، با ویژگی های خاص هر فصل متفاوت است، مناطق مختلف ایران نیز از نظر آب و هوایی یکسان نبوده، بلکه گرمای تابستان در شهر قم، کرمان، یزد از نظر آب و هوایی یکسان نبوده، بلکه گرمای تابستان استان اردبیل و شهرهای سنندج و تبریز و همدان و زنجان به یک درجه نیست.
شدت گرمای اهواز و عراق در فصول مختلف یکسان نیست، مهرماه عربستان و عراق گرمای هوا بالاتر از ۳۰ درجه است که برای فردی که در نواحی سردسیر زندگی کرده قابل تحمل نیست، گرمای تابستان شهر اهواز که مواد پلاستیکی و اسباب بازی در داخل ماشین به خاطر شدت حرارت ذوب شده و دمای گرما به حدی است که فردی که در غرب ایران و شرق ایران زندگی می کند نمی تواند در این مناطق زیست کند. از اینروی نمی توان آب و هوای عراق را با جاهای دیگر مقایسه کرد.
و درباره مقدار گرما و حرارت خورشید در هنگام وقوع عاشورا قضاوت کرد. حرارت گرمای فصل زمستان عراق گرم تر از حرارت گرمای خورشید در بهار مناطق مرکزی ایران است علاوه بر آن واقع شدن بیابان کربلا که امروز تبدیل به شهر و آبادی شده، در موقعیت جغرافیایی خاص نیز در گرمای هوای آنجا مؤثر بود، و همین مسئله نیاز به آب را بیشتر می نمود بحران آب در کربلا از مسائل جدی روز عاشورا است، که در تحلیل این قیام درس آموز است که جمعی از انسان ها به نحوی در محاصره قرار گرفتند که علاوه بر محرومیت از امدادهای انسانی، از مواهب طبیعی نیز که نیاز جسمانی انسان است، محروم شدند و با همه این ظلم ها و سختی ها دست از هدف بلند و الهی خود بر نداشتند قیام امام حسین ـ علیه السلام ـ قیامی است الهام بخش، برای حیات و زندگی، مسئله گریه کردن و گریاندن مردم، هدف اصلی این قیام نیست، بلکه هدف اصلی رسیدن به اهداف و شرایط مکتب امام حسین ـ علیه السلام ـ است،ارائه راه و طریق برای مسلمانان است، که در هر شرایط و سختی ها باید از دین و هدف و در مقابل مفاسد اجتماعی و سیاسی پایداری کرد و بی آبی و گرمای سوزان و سایر شرایط مانع از حرکت در راه هدف نباشد اگر چه برخی از مداحان و یا دست اندرکاران مراسم مذهبی عاشورا را نیز به جای پرداختن به اهداف و درس های نهضت عاشورا در این مسائل حاشیه ای با افراط و تفریط دامن گیر هستند که باید پرهیز شود.