یکی از ادعاها،ادعای تحریم بناء قبور است و آن را بدعت وحرام و خلاف سیره صحابه می داند و لذا قبور و بارگاه ها را خراب می کند .  در این متن ساخت بارگاه قبور را در سیره سلف که از  کتب خود اهل سنت است، بررسی می کنیم

یکی از بهترین مصادیق، قبر پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) است که مربوط به عصر صحابه است. در زمان خود صحابه، اولین کسی که برای قبر نبی مکرم(صلی الله علیه و آله) دیوار بناء کرد، عمر بن خطاب بوده است.(وفاء الوفاء سمهودی، ج۲، ص۵۴۱)

عایشه در کنار قبر پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، قبل از این که دیواری بر اطراف قبر نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) بناء شود و بعد از بناء دیوار، در آنجا هم سکونت داشت و هم عبادت می‌کرد.(همان، ج۲، ص۵۴۴).

عبدالله بن زبیر آمد این حائط را از بین برد و بناء جدیدی ساخت. عمر بن عبدالعزیز آمد این بناء را از نو ساخت و توسعه داد.

ولید بن عبدالملک، از خلفای اموی، به عمر بن عبدالعزیز که از طرف ایشان حاکم مدینه بود، دستور داد تا حرمی که بر روی قبر نبی مکرم(صلی الله علیه و آله) است را از بین ببرد و توسعه بدهد و حجرات زنان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) را هم وارد حرم پیامبر اکرم کند(.البدایه و النهایه، ج۹، ص۸۹)

اهل سنت به صراحت می گویند:

پیامبر(صلی الله علیه و آله)، فاطمه بنت اسد را در درون مسجد دفن کرد(.وفاء الوفاء سمهودی، ج۲، ص۵۱۷)

قبر امیرالمؤمنین(علیه السلام) در زمان هارون بناء شد و مورد توجه تمام مسلمانان بوده است. (موسوعه العتبات المقدسه، ج۶، ص۹۷)

قبر امام کاظم(علیه السلام) در قرن ۳ و ۴ هجری در بغداد بناء شد(سیر اعلام النبلاء، ج۶، ص۲۷۴)

جالب این که قبر سلمان فارسی در مدائن، توسط صحابه و تابعین بناء شد.(تاریخ بغداد، ج۱، ص۱۶۳)

قبر طلحه و زبیر که در جنگ جمل کشته شدند و در بصره بود، بر روی قبر آن دو، توسط اهل سنت و تابعین، بناء و حرم ساخته شد.(رحله ابن بطوطه، ج۱، ۱۸۷/ المنتظم ابن جوزی، ج۴، ص۳۸۷)

قبر ابوایوب انصاری، صحابه نبی مکرم(صلی الله علیه و آله) که در سال ۵۲ در جنگ روم به شهادت رسید، در ترکیه در شهر وان، دارای گنبد و زیارتگاه و بارگاه است.

قبر مالک در مدینه بوده و زیارتگاه عموم مردم بود.

قبر محمد بن ادریس شافعی، در مصر زیارتگاه مردم است.

قبر ابوحنیفه و احمد بن حنبل در بغداد مورد توجه است.

منبع: سایت سنت