بقعه متبرکه اين امامزادگان که از نوادگان حضرت امام موسى کاظم (ع) به شمار مى روند ،در شمال پل روستاى ليلستان در کيلومتر 6 جاده کرج ،چالوس در ميان فضاى سبز درختان قراردارد. بناى اصلى زيارتگاه کاملا جديد و شامل فضاى کوچکى است که ضريح آلومنيومى در وسط آن قرار گرفته و ايوانى با سقف مسطح از سه طرف آرامگاه را در ميان گرفته است .

بنايي جهت اسکان زائرين در اين بقعه احداث گرديده است .وجود دو اصله درخت کهنسال در محوطه بقعه حکايت ازقدمت آن دارد .