يکي ديگر از آباديهاى ارنگه بزرگ روستاى سيجان است که در 25 کيلومترى شمال شرق کرج و پايين تر از سد امير کبير قرار دارد .اين روستا درون دره اى با هواى معتدل و خشک واقع شده و کوه سيوک در شمال و کوه قبله در جنوب آن قرار دارد.رودخانه اى نسبتا پر آب از ميان روستا مي گذرد و به رودخانه کرج مى ريزد .بقعه امامزاده محمد (ع) يکى از نوادگان امام زين العابدين (ع) در اين روستا واقع شده است .

ساختمان بقعه شامل يک اتاق مرکزى و ايوانى در اطراف آن است که ضريحي چوبى در ميان آن قرار دارد .اين بقعه از آثار دوره صفوى است که با شماره 6575 جزو آثار تاريخى سارزمان ميراث فرهنگى کشور به ثبت رسيده است .