نوشته‌ها

یونس بن عبدالرحمن

یونس بن عبدالرحمن از یاران امام رضا(ع) و از اصحاب اجماع و از راویان ثقه شیعه. وی امام باقر(ع) و امام صادق(ع) را ملاقات کرده ولی تنها از امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) روایت نقل کرده است. منابع رجالی او را ستوده‌اند. امام رضا(ع) سه بار بهشت را برای یونس ضمانت کرده است. وی ۵۴ حج به جای آورد که آخرین آن‌ها به نیا…