نوشته‌ها

روزه در بیان حضرت زهرا علیها السلام

حضرت زهرا(س) فرمود: ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.۱ روزه‏ دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه‏ اش به هیچ کارش نخواهد آمد. حضرت زهرا (س) : جعل الله ... الزکاه تزکیه للنفس و نماء فی الرزق ، و الصیام تثبیتا للاخلاص.۲ خدای تعالی زکات را مایه پاکی جان و فزونی روزی ،…