نوشته‌ها

خودتنظیمی و حل مسأله اجتماعی کودکان

تأثیر آموزش خودتنظیمی بر حل مسأله اجتماعی کودکان پیش دبستانی دختر و پسر جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.