نوشته‌ها

شیخ ابو على محمد بن فتال نیشابورى (ره)

اشاره: شیخ بزرگوار، شهید سعید، ابوعلى، محمد بن حسن بن على بن احمد بن على واعظ مبارز، محدث و حافظ احادیث بسیار بوده است. وى در نیشابور به دنیا آمده و داراى عمر طولانى بوده است؛ اما تاریخ ولادت او معلوم نیست. در مورد نام کامل او اختلاف وجود دارد، گاهى او را محمد بن حسن و گاهى محمد بن على و گاهى محمد بن اح…