نوشته‌ها

روز شمار جریان بابیت و بهائیت

اشاره: در بحث از فرقه بابیت و بهائیت، و بررسی مسائل گوناگونی راجع به آن‌ها، جای جای با حوادث و رویدادهایی روبه‌رو می‌شویم که شناخت جایگاه و جغرافیای تاریخی آن‌ها به آشنایی کلّی و جامع با پیشینه این فرقه در طی تاریخ نیاز دارد. با این آشنایی کلی، خواننده می‌تواند بفهمد هر رویداد یا تحول خاص در چه مرحله…

عبدالحسین آیتی بافقی یزدی

اشاره: یکی از شعرای و ادیبان عبدالحسین آیتی است. این شاعر و ادیب اپر چه چند سال به تبلیغ فرقه ضاله بهائیت پرداخته و در نهایت به گمراهی و بطلان این فرقه پی برده و به مذهب شیعه گرویده است.  او در بطلا فرقه بهائیت کتاب کشف الحیل را نگاشته و از جهات مختلف این فرقه را به چالش کشانده است. در این نوشته به …