نوشته‌ها

یادگیری الکترونیکی(مقدمه‌ای بر مبانی تعلیم و تربیت)

عنوان: یادگیری الکترونیکی (مقدمه‌ای بر مبانی تعلیم و تربیت) مولف: خشنودی فر، مهرنوش-فاضلیان، پوراندخت-فرج اللهی، مهران مترجم/ محقق:**** ناشر: انتشارات آوای نور سال نشر: ۱۳۹۳ نوبت نشر: اول محل نشر: تهران بیشتر آن چه برای یک برنامه درسی در آموزش از راه دور انتخاب می‌شود، بستگی به درک از این دارد …