نوشته‌ها

مراقبت هاى تربیتى کودک

۱- احتیاط واجب آن است که مرد نامحرم دختر بچه شش ساله را در دامن نگیرد.(۱) ۲- مرد مى تواند دختر بچه نامحرمى که شش سالش تمام نشده را بر دامن خود بنشاند ولى از روى شهوت جایز نیست.(۲) ۳- بنابراحتیاط واجب بوسیدن دختر بچه شش ساله بر مردم جایز نیست.(۳) ۴- بستر کودکان ده ساله باید از یکدیگر جدا شود.(۴) ۵- لمس کردن پسر بچ…