نوشته‌ها

تلفن و نوجوان، دوست یا دشمن؟! ‌

 شما هم دختر و پسر نوجوان در خانه دارید؟ حتما شما نیز با جمله معروف ؛بسه! گوشى سوخت، ترکید، آخر ماه نمی‌تونم این پول‌ها رو پرداخت کنم! آشنایى دارید. نوجوان شما هم به محض آن‌که به خانه می‌رسد، خود را در اتاقش زندانى می‌کند و ساعت‌ها می‌نشیند پاى تلفن و با دوستانش از همه چیز می‌گوید و از نظر شما هیچ نمی‌گ…