نوشته‌ها

مُدگرایى

 از منظر دین و عقل، آراستن ظاهر امرى پسندیده بوده و به آن توصیه شده است، البته در حدى که از اعتدال خارج نشود و به تجمل‌گرایى، اشرافى‌گرى، مدپرستى، اسراف، تکبر، فساد، خودنمایى افراطى و فخرفروشى تبدیل نشود. براى درمان و اصلاح هر مشکل و رفتار انحرافى و نابهنجار باید علل ایجاد و گسترش آن را بررسى کرد و م…

جوانان و مدگرایى

محمد صادق شجاعى مُد و مُدگرایى، پدیده‏‌اى است که کم و بیش، در میان همه اقشار جامعه وجود دارد؛ اما در این میان، جوانان و نوجوانان، بیش از دیگران به «مُد» اهمیت می‌‏دهند و «مُدگرا» هستند. امروزه جوانان، با گسترش وسایل ارتباط جمعى و فناوری‌هاى جدید رایانه‌‏اى، ارتباطات گسترده‌‏اى با جوامع و فرهنگ‏هاى گوناگون…