نوشته‌ها

نوروز در روایات شیعه

 الف - در روایات شیعه پیوسته این پرسش براى جستجوگرى که به فلسفه اعیاد تا عمق تاریخ کهن به کنکاش مى پردازد مطرح است که نوروز چرا مقدس است؟ و قداست آن از چه چیزی مایه مى گیرد و اینکه در پیش از اسلام زردشتیان و ایرانیان این عید را با شکوه زیادى برگزار مى کردند و همراه باراز و نیاز و دعا و مراسم ویژه انجام می…