نوشته‌ها

درک روحیه جوانان و نیکى به آنان

جوان، عنصرى فعال و حساس در جامعه است که حقوق و وظایفى بر او معین است و مى‏ تواند، منشأ بسیارى از دگرگونى‌هاى اجتماعى باشد. به همین دلیل، باید بزرگان جامعه و بزرگترهاى خانواده، از احوال جوان خود جویا و آگاه باشند و هرگز او و حقوق او را از یاد نبرند؛ زیرا رعایت حقوق جوان، در هدایت جوان به سوى انجام داد…