نوشته‌ها

آغاز نزول قرآن کریم ۱۹ رمضان

"نزول" در لغت به معنای فرود آوردن از بالا به پایین است؛ «انحطاط من  علو(۱)» و در اصطلاح منظور از "نزول" ظهور روحی است، در پیامبر(صلی الله علیه و آله)، یعنی نزولی معنوی و روحانی که تنها پیامبر آن را ادراک داشته و حقیقت آن را می‌دانسته.(۲) مراحل نزول قرآن کریم، خود این نزول را در سه آیه بیان داشته، که آنها را …