نوشته‌ها

فوبیاى حجاب در مهد آزادى مغرب زمین

مقدمه در اواخر تابستان سال ۲۰۰۳ م. فرانسه، نبرد سنگینى را بر ضد حجاب و مظاهر دینى در مدارس این کشور آغاز کرد و ضمن اتخاذ موضعى خصم‌آمیز، تلاش نمود تا افکار عمومى را نیز با به کار بردن روش‌هاى مختلف، با خود همراه سازد. این در حالى است که طرح جامع حکومت سکولار، در مرحله نظر و در سطح عمل، نه تنها اجازه چ…