نوشته‌ها

یوسف صدیق و سرگذشت او در دایره المعارف قرآنى مستشرقان‏+

اشاره‏ تعالیم هدایت‏‌بخش قرآن که چون شمعى فروزان، فراروى انسان‏هاست، از صدر اسلام تاکنون مورد توجه محققان علوم قرآنى قرار گرفته است. آنان حاصل پژوهش‏ها و تدبّرهاى خود را در مورد این کتاب آسمانى در قالب کتاب‏ها و دایرهالمعارف‏ها به جهان علم عرضه کرده ‏اند. از جمله آنها دایرهالمعارف قرآن (Encyclopaedia …

تاریخ و فرهنگ اسلامی مطالعات اسلام در ایالات متحده آمریکا از جمهوری تا امپراتوری-

اشاره: ظهور و گسترش سریع اسلام در جهان و رسالت جهانی آن، ادیان و مکاتب فکری را که از قبل وجود داشتند، در مقابل اسلام قرار داد. دانشمندان و علمای این ادیان و مکاتب فکری به جای اینکه دین اسلام را بهتر بشناسند، تبلیغات مسموم و گمراه کننده ای را با هدف جلوگیری از گسترش اسلام در پیش گرفتند.در این نوشته دربا…

رویکردهاى نو در شرق شناسى

اشاره: مرحله نوین مطالعات اسلامى در غرب در سه دهه اخیر با توجه به مؤلفه ها و متغیرهاى زیر شکل گرفته است: پست مدرنیسم، رونق مباحث فلسفه زبانى و هرمنوتیک، پیامدهاى شوراى دوم واتیکان، تبدیل مهاجران مسلمان به شهروندان اروپایى، و پیروزى انقلاب اسلامى در ایران. استشراق نو، که در فضایى متأثر از عوامل فوق شک…

تاریخچه مطالعات اسلامی در غرب

اشاره: ایــن نــوشــتار تــرجمه بــخشی از مدخل «مطالعات اسلامی» (Islamic Studies) مندرج در دانشنامه جهان اسلام معاصر آکسفورد۱ است و شامل دو بخش است. در بخش نخست به تاریخچه مطالعات اسلامی در غرب از آغاز تاکنون پرداخته می‌شود. بخش دوم درباره روش‌شناسی مطالعات اسلامی در غرب است که محمد ارغون آن را نوشته است. مطال…