نوشته‌ها

کتاب‌شناسی توصیفی روان‌شناسی خانواده

عنوان: کتاب‌شناسی توصیفی روان‌شناسی خانواده مولف: علیرضا فاصلی مهرآبادی با همکاری سید حسین حیدری خورمیزی و مصطفی محسنی مترجم/ محقق:**** ناشر: انتشارات موسسه امام خمینی(ره) سال نشر: ۱۳۹۶ نوبت نشر: اول محل نشر: قم توصیف کتاب‌های علمی و معتبر و معرفی کتاب‌های مفید و کاربردی در زمینه خانواده با نگاه روان شناختی؛ ه…