نوشته‌ها

مصحف امام على علیه السلام

 از مصحف امام على (علیه السلام) بسیار گفته اند و شنیده ایم. آیا این مصحف آن گونه که مى پندارند. با قرآن موجود اختلاف دارد؟ اگر چنین است، اختلاف آن چقدر است؟ مصحف امام على(علیه السلام) چه اندازه است؟ و منابع مذهبى تاریخى که اشاره به وجود آن دارد، کدام است؟ آیا این همان مصحفى است که نزد پیامبر(صلی الله علیه و آل…