نوشته‌ها

ماده حیاتی بشر

راه‌هایی ارزان قیمت برای جلوگیری از هدر روی آب و صرفه‌جویی در مهمترین ماده برای حیات بشر آب از هر چیزی گرانبهاتر است، بدون موبایل می‌توان زندگی کرد، بدون ماشین می‌توان زندگی کرد، بدون طلا می‌توان زندگی کرد و... اما بدون آب بیش از چند روز نمی‌توان زنده ماند و حیات نابود خواهد شد. پس آب از هر چیزی ارزشمندتر و…