نوشته‌ها

محمد بن ابی‌عمیر

محمد بن ابی‌عمیر زیاد بن عیسی اَزْدی (درگذشته ۲۱۷ق‌)، معروف به ابن ابی‌عمیر محدث امامیه و از اصحاب اجماع در قرن سوم قمری است که محضر سه تن از امامان شیعه(ع) را درک کرده است. بیشتر رجالیان روایات مرسل او را همانند روایات مسندش می‌پذیرند. ابن ابی‌عمیر در بغداد اقامت داشت و از امام کاظم حدیث شنید. در …