نوشته‌ها

مراقبت هاى تربیتى کودک

۱- احتیاط واجب آن است که مرد نامحرم دختر بچه شش ساله را در دامن نگیرد.(۱) ۲- مرد مى تواند دختر بچه نامحرمى که شش سالش تمام نشده را بر دامن خود بنشاند ولى از روى شهوت جایز نیست.(۲) ۳- بنابراحتیاط واجب بوسیدن دختر بچه شش ساله بر مردم جایز نیست.(۳) ۴- بستر کودکان ده ساله باید از یکدیگر جدا شود.(۴) ۵- لمس کردن پسر بچ…

كودك‌ و مسجد

آنجا كه‌ از تعليم‌ و تربيت‌ نسل‌ نو و ساختار بنيه‌ فرهنگی جوانان‌ سخن‌ در ميان‌ است‌ بالطبع‌ آمادگيهای روحی آنان‌ در دوران‌ كودكی، در صفحه‌ تحقيق‌ دانشمندان‌ علوم‌ تربيتی و روان‌ شناسان‌ نقش‌ می بندد. دوران‌ كودكی انسان‌ نسبت‌ به‌ ديگر حيوانات‌، طولانی تر و حساس‌ تراست‌ . كودك‌ به‌ مراتب‌، بيشتر از د…