نوشته‌ها

صعصعه بن صوحان عبدى (2)

صعصعه فرزند صوحان فرزند حجر وكنيه اش «ابوطلحه » يا «ابوعمرو» بود و نسبتش با پانزده واسطه، به «عبدالقيس » از بزرگان قبيله «ربيعه » مى رسيد و از همين جهت به او«صعصعة بن صوحان عبدى » گفته اند. در شماره 36 ماهنامه با بخشى از زندگى اوآشنا شديم و اينك بخش آخر زندگى اين يارفداكار اميرمؤمنان عليه السلام را مرور مى ك…