نوشته‌ها

عطیه عوفى همراه و همسفر جابر

 در لابلاى اوراق زرین تاریخ اسلام چهره هاى درخشانى در سکوت مرگبار ستم فرمانروایان غاصب مکتوم مانده است. کاش تاریخ نویسان، به جاى آن همه کتابها که در باره اهل دوزخ نوشته اند، در راه شناساندن تندیسهاى زهد و پاکى و الگوی مقاومت تلاش می کردند. بی تردید اگر چنین بود ، فریادگران بیدارى را در سکوت تاریک تاریخ …

عطیه عوفى الگوى مقاومت

 در لابلاى اوراق زرین تاریخ اسلام چهره‏ هاى درخشانى در سکوت‏ مرگبار ستم فرمانروایان غاصب مکتوم مانده است. این نوشتار به معرفى یکى از چهره ‏هاى ناشناخته تاریخ پرداخته‏ است. آن که نامش را امیر مؤمنان علیه السلام برگزید ؛ همراه جابر بن‏ عبد الله انصارى از اولین زائران حرم امام حسین علیه السلام بود ؛ خطبه‏ فدک…