نوشته‌ها

چند اشتباه بزرگ زنانه

آیا پیش آمده است که از انجام کارى که مطمئن بودید همسرتان را خوشحال مى‌کند، نتیجه عکس گرفته باشید؟ آیا هنگامى که او به هر گونه لطف شما به طرزى منفى پاسخ مى‌گوید، یکه مى‌خورید؟ بسیارى از زنان در نحوه ارتباط خود با همسرانشان، مرتکب اشتباهاتى مى‌شوند که رابطه آنان را دچار اختلال مى‌کند. بسیارى از این اشتباهات، در نتیجه الگوهاى رفتار…