نوشته‌ها

تصویرى زیبا از رابطه همسران با یکدیگر

 چنانچه بخواهیم رابطه نزدیک معنوى و یا حقوق متقابل زن و مرد را نسبت به یکدیگر تبیین نماییم، شاید هیچ تصویرى گویاتر از آنچه قرآن در این خصوص ترسیم نموده نباشد و تشبیه لطیف و تعبیر ظریف قرآن در این رابطه که در چند کلمه محدود خلاصه شده، ما را از هر عبارت دیگرى در این باره بى‌نیاز مى‌سازد. خداوند متعال رابطه …