نوشته‌ها

خانم دکتر ماریا آیوازیان+

اشاره: ماریا آیوازیان در سال ۱۳۲۳ در تهران متولد شد. دوره هاى تحصیلات ابتدایى ، متوسطه و دبیرستان را در مدراس ارمنیان تهران به پایان رسانده است. دوره لیسانس را در رشته ادبیات فارسى در دانشگاه تهران، دوره فوق لیسانس را در رشته زبان و ادبیات ارمنى (از گروه زبانهاى باستانى) دانشگاه تهران، دوره دکترى در…