نوشته‌ها

بلوغ، تغذیه و تحصیل دختران

 دوران بلوغ، یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی است چرا که در این دوران، جهش رشدی اتفاق می‌افتد که در تمام طول مدت زندگی تکرار نمی‌شود. رشد افراد، به خصوص دختران، در این دوران سرعت یافته و در نتیجه، نیاز دختران به تمام مواد مغذی افزایش پیدا می‌کند و در صورتی که از طریق غذاهای متعادل، متناسب و متنوع نظیر د…