نوشته‌ها

نمونه‌اى از روش‌هاى تربیتى قرآن

قرآن کریم، کتاب انسان‌سازى است. این بحر بیکران علم و معرفت و کتاب جاوید حضرت حق تعالى، سرشار از روشهاى متعدد تربیتى براى کمال انسان است. در نوشته حاضر، نویسنده کوشیده است به نمونه‌هایى از روشهاى تربیتى قرآن کریم، اشاره داشته باشد. اینک مطلب را باهم ازنظر مى‌گذرانیم. مفهوم تربیت تربیت به معناى پرورش…