نوشته‌ها

حمزه بن عبدالعزیز دیلمى (سلار دیلمى)

ولادت ولادت او هـمـانـند دیگر معاریف و مفاخر مکتب اسلام درست روشن و مشخص نیست ، ولى نام او حـمـزه بن عبدالعزیز دیلمى طبرستانى ، کنیه اش ابویعلى ملقب به سلا ر، فقیهى است بزرگوار و شـیـخى است جلیل القدر و عظیم الشان که از مفاخر و اعیان فقهاى امامیه مى باشد سلا ر معرب سـالار مـى بـاشد که به معناى امیر و ر…