نوشته‌ها

مسائلى که در مورد اتاق کودک باید در نظر گرفته شود

 آماده کردن یک اتاق براى کودک نورسیده، همیشه بخشى از لذت بچه‌دارشدن و توسعه یک خانواده است و تولد نوزاد، همواره واقعه‌اى است که دیگر اعضاى خانواده چند ماه در انتظار آن بوده‌اند. والدین اغلب با عشق و علاقه فراوان، اتاق اولین نوزاد خود را آماده مى‌کنند و وسایل لازم براى آسایش و راحتى او را تدارک مى‌بی…

اتاق کودک خود را چگونه تزئین کنیم —

در مبحث‌ مناسب‌سازى‌ خانه‌ - چه‌ بزرگ‌ و چه‌ کوچک‌ -، باید توجه‌ داشت‌ که‌ خانه‌، فقط‌ و فقط‌ یک‌ سرپناه‌ نیست‌ بلکه‌ لازم‌ است‌ نیازهاى‌ رفتارى، روانى‌ و اجتماعى‌ ساکنان‌ خود را نیز پاسخگو باشد. به‌ این‌ ترتیب‌ فضاهاى‌ اختصاصى‌ هر یک‌ از افراد خانواده‌، باید متناسب‌ با سن‌ و سال، چگونگى‌ فعالیت ها …