نوشته‌ها

آموزه‏ هاى اخلاقى در دعاى حضرت مهدى(عج):رعایت حریم ها و مرزهاى قوانین و اخلاق

 اهمیت حریم ها و مرزهاى قوانین و اخلاق در پنجمین فراز از دعاى امام عصر(عج) با تعبیر «و عرفان الحرمه؛ خدایا توفیق شناخت حرمت ها و حریم ها را به من عنایت کن.» سخن از احترام به حریم ها، و شناخت آنها، و نگهبانى از مرزها و خط قرمزها به میان آمده است که در جاى خود از اهمیت ویژه اى برخوردار است. براى توضیح …